Trang Sức Em và Tôi

[Share] Tổng Hợp PSD - PNG - Frame for Wedding

Thảo luận trong 'Hình ảnh, video bổ trợ cho PSP' bắt đầu bởi chien3009, 26/11/12.

 1. chien3009

  chien3009 Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  942
  Đã được thích:
  4,926
  1.Wedding Photobook
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  2.Romantic Book
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  3.Wedding Book
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  4.RB-Fine Moments
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  5.Key to my heart
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  6.Happyness Moment
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  7.For All Lovers
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  8.Valentine
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  9.Wedding Swan
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]

  Đây là Clip mình sử dụng những Nguyên liệu này :
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  10.Moments
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  11. Love
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  12. A - Z
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  13.Valentine 1
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  14.Valentine 2
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  15. Heart
  [​IMG][​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  16. Love Book
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  17. Blue Happy in Love
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  18. Brown Wedding
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  19. Calendar Seasons
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  20. Christening
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  21. Collection Follow Your Heart
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  22. Eternal Love
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  23. Happy Love
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  24. Heart in my you
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  25. Immature Love
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  26. Light Green
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  27. Love Is Like Magik
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  28. Made In Love
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  29. My Family
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  30. Photobook
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  31. Photobook Rose Red
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  32. Photobook Wedding
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  33. Purple Wedding
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  34. Romantic Photobook
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  35. Romantic Red Roses
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  36. Romanticos Pinceles
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  37. Tender Love
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  38. The Moment of our Love
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  39. This Beatiful Moment
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  40. Violet Wedding
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  41. Wedding Book With Cubs
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  42. Wedding In Pink
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  43. White Callas
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  44. PNG - ELLA 1
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  45. PNG - ELLA 2
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  46. PNG - ELLA 3
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  47. PNG - ELLA 5
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  48. PNG - ELLA 6
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  49. Wedding Rose
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  50. Wedding Album
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  51. Photobook Wedding White
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link  52. Wedding Frames White
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập để thấy link

  All Pass Unrar : Vui lòng đăng nhập để thấy link
   
  Last edited by a moderator: 14/6/15
 2. duythanh265

  duythanh265 MemVIP

  Bài viết:
  769
  Đã được thích:
  2,075
  đẹp lém bạn.......................
   
 3. Getout

  Getout Vice Admin Thành viên BQT

  Bài viết:
  1,486
  Đã được thích:
  4,452
  Cao thủ đã bắt đầu ra tay đóng góp cho 4rum rồi:)
   
 4. chien3009

  chien3009 Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  942
  Đã được thích:
  4,926
  Có 1 số bộ rất đẹp mà đã add thành 1 layer hết chỉ có thay hình chứ ko có nguyên liệu rời ,làm album pts thì dc ,còn ai rành pts thì ngồi tách từng chút nguyên liệu làm clip thì đẹp ,nên em ko muốn up lên
   
 5. vuthanh_nd

  vuthanh_nd MemVIP

  Bài viết:
  419
  Đã được thích:
  360
  cái này không kéo về thì hơi phí thank bác nhá. Đang cần bộ này làm style
   
 6. sihuan95

  sihuan95 MemVIP

  Bài viết:
  423
  Đã được thích:
  300
  qúa đẹp, kéo mà ko cần nhấp nút HIDE lun ấy :D
   
 7. hongthuong

  hongthuong Điều hành viên cũ

  Bài viết:
  2,423
  Đã được thích:
  6,052
  Bộ này a làm dịch vụ lâu lắm rồi, em cũng giống anh, share nguyên liệu thôi. Thế là nhiệt tình rồi.
   
 8. chien3009

  chien3009 Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  942
  Đã được thích:
  4,926
  Làm theo ý mình thì cũng ko hết dc 9 người 10 ý ,share nguyên liệu cho anh em làm biết đâu có nhìu cái hay cái đẹp hơn anh :)
  À có mấy bộ mà anh làm clip rồi mà chưa share, em tách ra png rồi share nguyên liệu lên luôn dc ko anh , sợ trùng clip anh
   
 9. hongthuong

  hongthuong Điều hành viên cũ

  Bài viết:
  2,423
  Đã được thích:
  6,052
  Chú cứ share thoải mái, vấn đề gì đâu. Chủ yếu ở đây là bắt lỗi style or trans mà. Nguyên liệu thì mạnh ai nấy share thôi.
   
 10. dinhquan

  dinhquan <font color="#9932CC"><b>MemVIP Cấp 2</b></font>

  Bài viết:
  1,729
  Đã được thích:
  9,630
  chiến ơi,cho file pds dc k
   
 11. chien3009

  chien3009 Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  942
  Đã được thích:
  4,926
  sax , mình tách ra up png lên còn PSD mình xóa hết rồi ,
  trong mỗi foder mình có xếp theo stt , dinhquan mở hết lên PTS cũng như PSD gốc mình cũng ko có tách gộp gì của file gốc, trong foder có 1 jpg mẫu đó
   
 12. dinhquan

  dinhquan <font color="#9932CC"><b>MemVIP Cấp 2</b></font>

  Bài viết:
  1,729
  Đã được thích:
  9,630
  chán thế,mình thích mấy cái lẻ thôi,chứ k thích lấy png,
   
 13. minhquan

  minhquan New Member

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  0
  caí nảy dowload về cho vào đâu vậy bạn ?
   
 14. hiepkhachhanh

  hiepkhachhanh MemVIP

  Bài viết:
  632
  Đã được thích:
  997
  Cái này làm tặng "người ấy" thì hết ý đây :)
  Mùa đông này không lạnh rồi :D
   
 15. hongthuong

  hongthuong Điều hành viên cũ

  Bài viết:
  2,423
  Đã được thích:
  6,052
  Bộ này PNG hả em, PSD là sang bên tvc chú bị ban nick liền vì bộ này là có ở boxvip tvc rồi.:D
   
 16. chien3009

  chien3009 Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  942
  Đã được thích:
  4,926
  Múa mấy bên đây thôi anh ko dám bon chen qua bên đó đâu anh :D
   
 17. hv00258

  hv00258 MemVIP

  Bài viết:
  410
  Đã được thích:
  442
  Sao không tải được vậy chủ top?
   
 18. with_me

  with_me New Member

  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  10
  ô link die hết chơn rùi
  ......................................................
   
 19. chien3009

  chien3009 Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  942
  Đã được thích:
  4,926
  Đã up lại link các bạn check lại thử
   
 20. hv00258

  hv00258 MemVIP

  Bài viết:
  410
  Đã được thích:
  442
  KHông được chien09 ạ. Hay là do mediafire không cho d nhỉ? Bạn up sang trang khác đi...