(Liên hệ quảng cáo: 0948.078.222 - admin@proshowvn.net)

Lời nhắn từ diễn đàn

No Chủ đề specified. If you followed a valid link, please notify the administrator
Do tình trạng spam quảng cáo tại tin nhắn cá nhân quá nhiều, ngày 7/1/2015 PSVN sẽ xóa toàn bộ tin nhắn cá nhân để del sạch spam quảng cáo, Vì thế mọi người nhớ lưu trữ lại thông tin ở tin nhắn cá nhân nhé! Cảm ơn!